DEN HAAG - De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting is sympathiek, maar draagt nauwelijks bij aan een herstel van de woningmarkt.

Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een visie op de woningmarkt, die dinsdag aan de Tweede Kamer is overhandigd.

De VNG vindt dat het kabinet onvoldoende maatregelen neemt om de woningmarkt echt uit het slop te halen.

Alleen al de bezuinigingen op gemeenten en woningcorporaties hebben een averechts effect, vindt de VNG.

Beweging

Om de woningmarkt echt in beweging te krijgen, moet volgens de VNG minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) het investeringsbudget voor stedelijke vernieuwing (ISV) intact houden.

Door het schrappen van dit potje ter hoogte van 230 miljoen euro per jaar lopen de gemeenten vanaf 2015 veel geld mis. ''Een euro aan ISV-geld levert vaak het tienvoudige of meer aan private investeringen op'', schrijft de VNG.

Stagnatie

De woningmarkt stagneert en gemeenten zijn pessimistisch over de financiële vooruitzichten. Gemeentelijke grondbedrijven geven nauwelijks bouwkavels uit en bestaande grond wordt afgewaardeerd.

Daarnaast moeten gemeenten bezuinigen en teren corporaties in op hun vermogen.

Milieueffecten

De VNG gaat in haar visie op de woningmarkt ook in op milieueffecten en de vergrijzing van de samenleving.

Zo vindt de VNG dat corporaties, gemeenten en het Rijk met elkaar om tafel moeten gaan om de maatschappelijke ontwikkelingen rond wonen, welzijn en zorg scherp in kaart te brengen.

Weekers

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën, die de tijdelijke overdrachtsverlaging samen met Donner voorbereidde, stelt in een reactie dat het nog veel te vroeg is voor conclusies. Het kabinet heeft er volgens hem nog alle vertrouwen in dat de maatregel werkt.

Een woordvoerder van minister Donner stelt dat er pas een eerste betrouwbaar beeld valt te geven als het kadaster in oktober of november met cijfers komt over hoeveel woningen daadwerkelijk van eigenaar zijn gewisseld.