DEN HAAG - De Belastingdienst heeft een vrouw geadviseerd te scheiden van haar gehandicapte man om kinderopvangtoeslag te kunnen ontvangen.

Dat maakt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt op uit het dossier van de vrouw, zo laat hij weten aan NU.nl. Hij heeft hierover Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Weekers (Financiën) en minister Kamp (Sociale Zaken).

De vrouw, met twee jonge kinderen, leeft gescheiden van haar volledig verlamde echtgenoot, die vooral in zorginstellingen verblijft. Omdat hij niet werkt, en dus volgens de regels van de wet thuis is om voor zijn kinderen te zorgen, heeft het gezin geen recht op kinderopvangtoeslag.

De Belastingdienst vordert daarom alle ontvangen kinderopvangtoeslag terug. De fiscus zou daarom geschreven hebben: "Mogelijk gaat u in de toekomst duurzaam gescheiden van uw man leven, dan is dat wel een reden om kinderopvangtoeslag toe te kennen." Vervolgens zou haar telefonisch zijn aangeraden te scheiden.

Reactie

Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt in een reactie het te betreuren "als de indruk is gewekt dat een dergelijk advies is gegeven". De zegsman benadrukt dat de fiscus helemaal niet in de gelegenheid is om adviezen te geven en weerspreekt de aantijging dat dat in dit geval wel is gebeurd.

"Het enige dat ik me kan voorstellen is dat in het betreffende telefoongesprek een aantal mogelijkheden en onmogelijkheden die binnen de wet vallen zijn opgesomd."

De fiscus zegt bovendien het te betreuren dat het geen mogelijkheid heeft om uitzonderingen te maken in schrijnende gevallen. "Maar onze medewerkers worden wel met zulke gevallen geconfronteerd, ik kan me voorstellen dat de lijst met mogelijkheden dan een keer wordt opgenoemd."

Gemeentes

Gemeentes hebben de plicht om bij medische indicaties alsnog te voorzien in een toeslag, maar de betreffende gemeente Utrecht wilde hier niet aan en vroeg de vrouw een scheiding te overwegen.

Omtzigt noemt deze situatie 'onmenselijk'. Volgens hem zou het niet zo moeten zijn dat het recht op kinderopvangtoeslag vervalt, indien één van de partners intensieve verzorging in een instelling nodig heeft en daarom scheiding het enige alternatief is.

"De samenleving zou juist groot respect moeten hebben voor de permanente zorg die dit echtpaar voor elkaar heeft. Uit deze bejegening blijkt dat helaas niet. Dat moet en kan echt anders, ook onder de huidige regels", stelt hij.

De CDA'er wil dat in dergelijke gevallen een permanente en duidelijke uitzondering wordt gemaakt, zodat er recht ontstaat op de kinderopvangtoeslag. "Dat recht is er bijvoorbeeld ook voor mensen die een inburgeringcursus volgen of een reintegratietraject."