NEW YORK - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) moet een betere afspiegeling zijn van de huidige verhoudingen in de wereld. Nederland steunt ''een bescheiden uitbreiding'' van de raad.

Al mogen nieuwe leden niet automatisch een vetorecht krijgen waarmee zij voorstellen van de raad kunnen tegenhouden. Dat zou ten koste gaan van effectieve besluitvorming. Dat stelde minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) maandag in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN.

Rosenthal noemde de in maart aangenomen VN-resolutie die boven Libië een vliegverbod instelde en opriep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren ‘historisch’ en een voorbeeld van geslaagde internationale samenwerking en de rol die de VN hierbij kan spelen.

Maar tegelijkertijd signaleerde hij dat de VN in Syrië er niet in slaagt om tot overeenstemming te komen. Hij riep de VN-Veiligheidsraad op om alsnog ''gerichte sancties'' op te leggen om de gruwelen van het regime te stoppen.

''Militaire actie zou de regio destabiliseren”, lichtte Rosenthal na afloop van de speech toe. ''Dat moeten we niet willen.”

Vrijheid

De speech van Rosenthal had vrijheid als thema en was voor een groot deel geïnspireerd door de Arabische lente. Hij stelde dat vrijheid op drie pijlers moet rusten: veiligheid, democratie en economische voorspoed.

Democratie blijft voor veel landen een uitdaging, stelde de minister. De VN moeten een leidende rol spelen bij de overgang naar een democratie staatsvorm. Nederland en Slowakije leiden samen een taskforce die Tunesië moet helpen naar een levensvatbare democratie.

Rosenthal onderstreepte dat het in een democratie belangrijk is om tolerant te zijn tegenover andere religies