DEN HAAG - Minister Donner van Binnenlandse Zaken noemt spookpolitici die niet op hun zetel zitten 'een ongewenst fenomeen'.

Het gaat om minstens 17 gemeenteraads- en Statenleden die wel ergens in het land een zetel bezet houden, maar er nooit op zitten om hun werk te doen. Een vergoeding voor hun 'werkzaamheden' krijgen ze vaak wel.

De Kamer wil dat het verschijnsel wordt aangepakt en dat kan Donner zich heel goed voorstellen, blijkt uit een brief die hij vrijdag naar het parlement stuurde: ''Het is een ongewenst fenomeen.''

De Kamer ageert al sinds 2009 tegen de spijbelaars onder 's lands gemeentelijke en provinciale politici.

Vergoedingen opschorten

Vergoedingen van dergelijke 'volksvertegenwoordigers' moeten worden opgeschort, is de breed gedragen gedachte. Nu kunnen ze nog slechts met 20 procent worden gekort.

Volgens de meest recente peiling van de Vereniging van Griffiers (2007) gaat het om minstens 17 en maximaal 58 fantoomleden bij gemeenten en Staten.

Van de Tweede Kamer zijn geen spijbelparlementariërs bekend en de Eerste Kamer zou ook geen spooksenatoren kennen.