DEN HAAG - Turken hoeven nergens meer een inburgeringsexamen af te leggen als ze naar Nederland willen komen.

Turken hoeven nergens meer een inburgeringsexsamen af te leggen als ze naar Nederland willen komen. Vorige maand bepaalde de Centrale Raad van Beroep dat Turken in Nederland niet verplicht naar een inburgeringscursus hoeven.

Dat heeft minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Volgens hem heeft de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep ook gevolgen voor het inburgeringsexamen dat vreemdelingen sinds 2006 in hun land van herkomst moeten doen als ze naar Nederland willen komen. Voor Turken geldt deze verplichting nu niet meer.

Aanvechten

Na de uitspraak dat Turken in Nederland niet meer op cursus hoeven, kondigde een advocaat aan ook het inburgeringsexamen in het buitenland te gaan aanvechten.

Volgens hem maakte deze verplichting het voor Turken moeilijker om hun gezin naar Nederland te halen. Dat zou juist afbreuk doen aan een goede inburgering.

Donner

Het kabinet blijft erbij dat het belangrijk is voor Turken in Nederland om in te burgeren. Donner wil daarom samen met Turkse organisaties bekijken hoe Turken Nederlands kunnen leren en zich kunnen verdiepen in de Nederlandse samenleving.

Hij kondigde eerder al aan ook te denken aan de invoering van een leerplicht die niet afhangt van leeftijd.

In de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep speelde een oud verdrag met Turkije een belangrijke rol. Het kabinet blijft ernaar streven dit verdrag aan te passen, zodat Turken weer verplicht kan worden om hier in te burgeren.