DEN HAAG - Het beleid rond megastallen moet anders. Daarvoor pleit oud-minister Hans Alders in een rapport dat vrijdag is overhandigd aan staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw.

Alders vindt dat de overheid snel duidelijk moet maken op welke manier de veehouderij duurzamer kan worden.

De voormalige PvdA-politicus leidde de afgelopen maanden een maatschappelijke discussie over de veehouderij, waaraan zowel burgers, veehouders, wetenschappers als bestuurders meededen.

Doorgaan

De meningen over megastallen lopen uiteen, maar over één ding zijn voor- en tegenstanders het eens: zo doorgaan is geen oplossing.

De deelnemers aan de dialoog willen verder meedenken over de toekomst van de sector. Maar ze willen wel hulp van de overheid om verder te komen met de vraag: wat nu? De overheid moet de stip op de horizon plaatsen waarop de aandacht kan worden gericht om te zoeken naar oplossingen voor dilemma's in de huidige en toekomstige (duurzame) veehouderij. Ook al omdat niet voor het eerst wordt geconcludeerd dat het anders moet.

Volksgezondheid

Volgens Alders liggen verbeterpunten onder meer op het terrein van de volksgezondheid en het creëren van een meer natuurlijke leefomgeving voor de dieren. Hij wees er wel op dat het verschuiven van de prioriteiten ''van kwantiteit naar kwaliteit'' lastig is voor de sector, omdat de bedrijven heel kleine marges hebben door lage prijzen.

Land- en tuinbouworganisatie LTO vindt dat Alders erin geslaagd is om ''evenwicht en nuchterheid'' te brengen in het debat over de toekomst van de veehouderij.

Koopmans

Volgens Ger Koopmans van het CDA wil Nederland helemaal niet af van de veehouderij. Dat concludeert het Tweede Kamerlid op basis van het rapport van Alders.

Volgens de CDA'er slaagt Alders erin wensen over en in de veehouderij in haalbare doelen te vertalen.

''Dat is knap werk''', stelt Koopmans en hij wijst erop dat er veel tegenstrijdige wensen leven. Burgers willen een lage prijs volgens hem, maar ook kwaliteit. Ook moeten dieren meer buiten komen, terwijl dat voor meer uitstoot van gassen zorgt.

Thieme

Vanuit het wetenschappelijke bureau NGPF van de Partij van de Dieren klinkt kritiek. Het bureau hekelt dat burgers onvoldoende betrokken zijn geweest bij de dialoog.

Fractievoorzitter Marianne Thieme vindt dat Alders met een woordenspel probeert megastallen acceptabel te maken, door het over 'toekomstbestendige veehouderij' te hebben in plaats van over megastallen.

De stichting Natuur & Milieu hamert er op dat Bleker nu snel moet doorpakken. ''Het spannendste is de vraag of Bleker de politieke moed heeft de problemen in de intensieve veehouderij op te pakken."

"Of dat hij de geschiedenis in wil gaan als de staatssecretaris van pony's en paarden'', zei Sijas Akkerman van Natuur & Milieu.

Bleker kon niet direct reageren, omdat hij het rapport eerst goed wil bestuderen en serieus wil ingaan op de reacties.

Druk

De druk neemt volgens GroenLinks toe voor Bleker om de intensieve veehouderij te hervormen, aldus Tweede Kamerlid Rik Grashoff.

''Het rapport-Alders laat zien dat Bleker de regie moet voeren om de veehouderij te verduurzamen en daarbij passen geen megastallen'', aldus Grashoff.

GroenLinks presenteert 6 oktober een eigen visie op het gemeenschappelijk landbouwbeleid in Nederland en Europa.