DEN HAAG - Gemeenten en provincies moeten net als banken een stresstest kunnen uitvoeren. Op die manier wordt duidelijk of een overheidsorgaan is opgewassen tegen mogelijke tegenvallers in de toekomst.

Dat schrijft de Raad voor de financiële verhoudingen aan minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) in een advies dat vrijdag naar buiten kwam.

Een stresstest zou een extra instrument zijn voor gemeenteraadsleden en Statenleden van de provincie om controle uit te oefenen op het financiële beleid.

Door risicovolle toekomstscenario's door te rekenen, wordt duidelijk of een gemeente of provincie genoeg weerstand heeft.

Toezicht

Als een begroting niet bestand is tegen een stresstest, dan moet het toezicht op een gemeente of provincie uit voorzorg worden verscherpt, vindt de raad.

Her en der in het land hebben gemeenten al berekend hoe hun financiën ervoor zouden staan als het economisch tij verslechtert.

De raad pleit voor een uniforme manier om zo'n stresstest vorm te geven, zodat de lasten voor overheden beperkt blijven.