DEN HAAG - Het kabinet kijkt positief naar het SGP-voorstel om grotere gezinnen bij bezuinigingen te ontzien.

Dat heeft premier Mark Rutte donderdag bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd. ''We nemen het zeer welwillend in overweging'', aldus Rutte.

Het kabinet was aanvankelijk van plan om het kindgebonden budget af te schaffen voor het derde en volgende kinderen in gezinnen.

Hierop kreeg het kabinet onder meer het verwijt van de ChristenUnie een ''tweekindpolitiek'' te bedrijven.

Kindgebonden budget

De SGP heeft een amendement ingediend om de bezuinigingen te verzachten. Volgens de partij is het oneerlijk dat in de plannen het kindgebonden budget bij het eerste kind niet gekort wordt en 1011 euro blijft.

Door daarop 41 euro te korten zou een extraatje voor het derde of volgende kind van 183 of 106 euro mogelijk blijven en ook nog worden bezuinigd.

Dit jaar maken circa 190.000 gezinnen met drie kinderen of meer gebruik van de extra bijdrage voor lage en middeninkomens, die bovenop de kinderbijslag komt.

Volg het nieuws over Prinsjesdag op onze special

Lees tweets over de Politieke Beschouwingen op NUlive