DEN HAAG - De Algemene Politieke Beschouwingen leiden woensdag tot stevige confrontaties. Met name het onderwerp 'Europa' is onderwerp van discussie.

Bij de oppositie en bij het CDA ontstond grote weerstand tegen de harde toon van PVV-leider Geert Wilders. Die trok eerder fel van leer tegen PvdA-collega Job Cohen. 

Wilders noemde hem de 'bedrijfspoedel van Rutte 1'. "U mag een keer blèren en tegen een boom plassen, maar als Rutte thuis is springt u weer bij hem op schoot."

Hij vroeg een hoofdelijke stemming aan om de PvdA te markeren als gedoogpartij. Zijn voorstel kreeg echter geen steun. Volgens Cohen was de oproep van de PVV-leider slechts 'geschreeuw om zijn eigen ongemak te camouflereren'.

Hij vergeleek Wilders met een kleuter die geen zin had om naar school te gaan, maar uiteindelijk toch moet. "Het leidt af van zijn eigen gedrag. Hij doet alsof het aan ons ligt, terwijl hij degene is die de stekker uit het kabinet kan trekken."

Pit

Na de zoveelste sneer van Wilders beet Cohen van zich af: "Hou hier toch eens mee op." Waarop de PVV'er reageerde: "Eindelijk een beetje pit." 

Ook SP-leider Emile Roemer hekelde de opstelling van Wilders. "Hij maakt van iedereen een dusdanige karikatuur, dat van een zinvol debat geen sprake was." Van der Staaij (SGP) vroeg zich af of de manier van debatteren nog wel passen binnen de grenzen van wellevendheid en fatsoen.

Rutte wilde na afloop niks wilde zeggen over de toon van het debat. "Ik zeg überhaupt nooit wat over de toon, ik ga over de inhoud."

Griekenland

Wilders deed wederom zijn beklag over de steun aan Griekenland. Volgens hem is een ongecontroleerd failliet van het noodlijdende land het beste voor zowel de andere lidstaten als de Grieken zelf.

Volgens hem gaat er een disciplinaire werking vanuit, omdat andere landen in de problemen niet verzekerd zijn van grenzeloze steun.

D66-leider Alexander Pechtold verweet de PVV-leider ondanks grote woorden over de aanpak van de Griekse crisis het kabinet in het zadel te houden. De D66-voorman kreeg bijval van de rest van de oppositie.

Wilders stelde voor een referendum uit te schrijven of Griekenland nog langer aan het financieel infuus moet. Pechtold daagde vervolgens de PVV'er uit nieuwe verkiezingen te eisen.

Europa

In de aanpak van de huidige Eurocrisis verweet Cohen het kabinet 'geklungel'. Volgens hem dreigt het optreden van premier Rutte en minister De Jager (Financiën) er voor te zorgen dat het land in een nieuwe economische crisis terechtkomt. 

Cohen erkende in antwoord op vragen van Pechtold dat zijn partij voorstander is van het overdragen van bevoegdheden naar Europa. 

Volgens de PvdA-leider is het van belang dat de Europese Unie de mogelijkheden krijgt om landen begrotingsdiscipline op te leggen.

Onafhankelijk

CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma wil de garantie van het kabinet dat, indien er er een aparte Eurocommissaris van Financiën komt, deze onafhankelijk en daadkrachtig kan optreden.

Anders loopt deze het gevaar te veel aan de leiband van de Europese landen te gaan lopen.

De CDA-fractieleider kreeg complimenten van Pechtold en Sap voor zijn pleidooi voor een onafhankelijke Europese begrotingsinstantie.

De D66'er is het er mee eens dat deze Eurocommissaris spierballen moet kunnen laten zien en vindt dat Europa zich moet ontwikkelen tot een politieke unie. 

Wind van voren

Zijn VVD-collega Stef Blok kreeg in het debat de wind van voren van GroenLinks en D66. Volgens deze partijen durft de VVD geen kleur te bekennen om een crisis als in Griekenland in de toekomst te voorkomen.

Ook SP'er Emile Roemer toonde zich pro-Europa. "De samenwerking in Europa heeft ons inmiddels 60 jaar vrede opgeleverd. Bovendien, het proces van globalisering en onderlinge verbondenheid stop je niet."

Wel vindt hij dat de ontwikkelingen in Europa te snel gaan. "De politieke unie, door velen in deze Kamer gewenst, is mogelijk iets voor de langere termijn. Dat kun je niet opleggen, dat moet groeien."

Kritiek

Blok stelde tijdens het debat dat rekeningen bij de oppositiepartijen rekeningen doorgeschoven en de overheidsfinanciën minder goed op orde gebracht worden dan het minderheidskabinet van VVD en CDA wil.

''Bij deze partijen zou Nederland de komende jaren op het Europese strafbankje moeten blijven zitten, aldus Blok.

Van Haersma Buma viel naast de PvdA ook de SP aan op haar tegenbegroting. Hij noemt het een 'casinobegroting', omdat de cijfers niet zijn doorgerekend door het CPB.

Israël

Emile Roemer (SP) kwam in een harde confrontatie terecht met Wilders toen hij pleitte voor het streven naar een Palestijnse staat.

Wilders verweet de SP-leider domheid door het terroristische karakter van Hamas en de diepgewortelde haat jegens joden te negeren. Roemer vond op zijn beurt dat de PVV'er alle Palestijnen over één kam scheert.

Pensioenakkoord

D66-leider Alexander Pechtold viel Cohen aan op zijn steun aan het pensioenakkoord. Volgens hem legt het akkoord de rekening bij de jongeren.

Cohen verdedigde zich door te zeggen dat er juist daarom rustig naar de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd moet worden toegewerkt.

Hij vindt dat de risico's tussen de generaties eerlijk verdeeld worden en dat er genoeg waarborgen zijn dat mensen met een zware baan en een laag inkomen gewoon met 65 met pensioen kunnen.

Gezamenlijk

Roemer betreurt het dat Cohen niet bereid was samen te werken aan een gezamenlijk pensioenplan. Volgens hem lag er een verregaand voorstel om zware beroepen te ontzien, waar Cohen volgens hem niet op in wilde gaan.

De PvdA-leider verweet Roemer juist niet met alternatieven te komen, maar vast te blijven houden aan 65.

PGB

Haersma Buma verweet Cohen makkelijk kritiek te uiten op de bezuinigingen op de persoonsgebonden budgetten en de demonstranten op het Malieveld voor te houden een oplossing te hebben.

Hij sprak van 'holle woorden', aangezien de PvdA slechts wat wil doen aan fraude en de indicatiestelling. 

Minarettenverbod

Wilders diende tijdens het debat een wetsvoorstel in dat een referendum voor een minarettenverbod mogelijk moet maken.

"Het kon in Zwitserland, dus dan kan het hier ook." Cohen liet meteen weten dit voorstel niet te steunen, omdat voor hem de vrijheid van godsdienst een groot goed is.

Volgens Wilders heeft het verbod geen betrekking op de vrijheid van godsdienst, omdat minaretten waren bedoeld als symbool van dominantie van de islam. "Een imperialistisch teken van dominantie."

Natuur

Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) noemde de bezuiniging van 72 procent op natuur ''misdadig en een vorm van staatsvandalisme''.

Ze vindt dat het huidige kabinet opereert als een creatie van Kees van Kooten en Wim de Bie, de Tegenpartij van Jacobse en Van Es met hun leus: 'Samen voor ons eigen, en laat de rest de rambam krijgen'.

Lees al het nieuws over Prinsjesdag op onze special

Lees tweets over de Politieke Beschouwingen op NUlive

Algemene Beschouwingen