DEN HAAG - De PvdA wil de miljoenennota van het kabinet flink wijzigen. PvdA-fractievoorzitter Job Cohen wil in totaal voor 3,6 miljard euro verspijkeren.

Zo moeten bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb), op de zorgtoeslag, in de kinderopvang en op de huurtoeslag worden teruggedraaid, net als de btw-verhoging op de podiumkunsten.

De PvdA wil ten opzichte van de kabinetsplannen extra investeren in onderwijs, veiligheid in steden en het aan het werk helpen van langdurig werklozen. Ook moeten leraren en agenten meer salaris krijgen.

De PvdA wil die plannen betalen door een toptarief in te voeren van 60 procent belasting voor mensen met een inkomen boven de 150.000 euro, door een bankenbelasting en door de winstbelasting voor bedrijven minder te verlagen dan het kabinet voorstelt.

Toptarief

De PvdA wil die plannen betalen door een toptarief in te voeren van 60 procent belasting voor mensen met een inkomen boven de 150.000 euro, door een bankenbelasting en door de winstbelasting voor bedrijven minder te verlagen dan het kabinet voorstelt.

De PvdA-plannen hebben volgens de eigen berekeningen geen gevolgen voor de Nederlandse schatkist en ook niet voor het begrotingstekort. Dat blijft gelijk aan het tekort in de miljoenennota.

Volgens Cohen is de oneerlijke opeenstapeling van bezuinigingen zoals het kabinet die wil niet nodig om de overheidsfinanciën op orde te krijgen.

Lees alle berichten over de Miljoenennota en Prinsjesdag in ons nieuwsdossier