DEN HAAG - D66 heeft maandag voorstellen gepresenteerd om de kabinetsplannen aan te passen.

In de zogenoemde tegenbegroting draait D66 ingrepen bij het persoonsgebonden budget, het openbaar vervoer, ontwikkelingssamenwerking en de kinderopvang terug.

Daarnaast wil de partij 1 miljard euro extra investeren in onderwijs en de btw-verhoging in de kunstsector schrappen.

D66 wil al die wensen betalen door onder meer de AOW-leeftijd vanaf volgend jaar in kleine stapjes te verhogen, het ontslagrecht te hervormen en de duur van een werkloosheidsuitkering te verkorten. Ook wil D66 in de zorg een hogere eigen bijdrage en het eigen risico inkomensafhankelijk maken.

Kiloknallers

Verder willen de sociaal-liberalen een belasting op niet-biologisch vlees, de zogenoemde kiloknallers. Die moet 700 miljoen euro opleveren. Datzelfde bedrag moet op tafel komen door de kinderbijslag voor ouders met een inkomen boven de 100.000 euro te verlagen.

Volgens D66-Kamerlid Wouter Koolmees zou het kabinet slimmer en evenwichtiger moeten bezuinigen en hervormen. De last komt nu in zijn ogen onevenredig hard terecht bij kwetsbare groepen. Hij spreekt van een ''sprokkelkabinet dat visieloos aan het snijden is''.

Begrotingstekort

D66 stelt dat met de eigen plannen het begrotingstekort met 100 miljoen euro wordt verbeterd. Daarnaast worden de lasten voor burgers en bedrijven per saldo met 100 miljoen euro verlicht.

Er gaat onder meer 1,3 miljard euro naar het verlagen van de belastingtarieven in de eerste en tweede schijf.

Ook de arbeidskorting wordt verhoogd (700 miljoen). Tegelijk worden de lasten onder meer met 1 miljard verzwaard door een vergroening van het belastingstelsel, zoals de autobelastingen. De verhoging van de pensioenleeftijd vormt een lastenverzwaring van 700 miljoen euro.

Lees de berichten over de Miljoenennota en Prinsjesdag in ons nieuwsdossier