DEN HAAG - De kinderbijslag wordt verlaagd met gemiddeld 35 euro per kind. Het kabinet wil met deze bezuiniging geld vrijspelen voor koopkrachtreparatie via het kindgebonden budget voor ouders met een lager of modaal inkomen (ongeveer 33.000 euro).

Volgens de donderdag gepubliceerde begroting Sociale Zaken wordt het kindgebonden budget bij het eerste kind in een gezin verhoogd met 50 euro. Het extraatje stijgt bij het tweede kind met 6 euro.

Tegelijkertijd wordt ook bezuinigd op het kindgebonden budget. Zoals al eerder aangekondigd wordt het extraatje afgeschaft voor derde en volgende kinderen in een gezin. De uitkering wordt ook niet meer altijd gecorrigeerd voor stijgende inflatie en er wordt strenger getoetst op het inkomen van ouders.