AMSTERDAM - Een tweede kind levert ouders met een laag inkomen 144 euro minder op dan de Miljoenennota belooft.

Het kindgebonden budget voor het tweede kind is niet 150 euro, zoals in de Miljoenennota staat, maar slechts 6 euro. Dat blijkt uit een vergelijking tussen de nota en de begroting van het ministerie van Sociale Zaken. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt de fout.

Voor het eerste kind gaat het kindgebonden budget, dat alleen gezinnen met lagere inkomens krijgen, omhoog met vijftig euro. Voor het tweede kind komt daar nog eens zes euro bij.

De fout zou volgens de zegsman veroorzaakt zijn doordat een maatregel van het oude kabinet in de tekst is blijven staan.

De belangrijkste punten uit alle begrotingsstukken

Lees al het nieuws rond Prinsjesdag in ons dossier

Volg tweets over de Miljoenennota op NUlive