DEN HAAG - De oppositiepartijen hebben nauwelijks een goed woord over voor de kabinetsplannen voor het komende begrotingsjaar.

"Deze begroting geeft geen antwoord op de problemen waar we nu mee zitten", stelt PvdA-leider Job Cohen. "De eurocrisis, de teruglopende begroting, de problemen in de economie, dit kabinet geeft geen antwoord."

"Achter elkaar worden door dit kabinet bij de eurocrisis de grootste fouten gemaakt. En de bezuinigingen komen terecht bij dezelfde mensen die het moeilijk hebben. Dit vind ik geen nivellering. Ze halen aan de ene kant 100 euro weg, en doen er dan vervolgens een tientje bij.''

Roemer

Roemer: "Het is een heel harde en kille begroting. Het is consequent, maar wel vervelend consequent. Door de maatregelen wordt de maatschappij in tweeën gespleten, tussen jong en oud, gezond en ziek."

''De maatregelen pakken desastreus uit voor het land. Rutte sloopt én de economie én de samenleving. De banken en de landen die er een potje van hebben gemaakt, krijgen alle steun, terwijl de mensen die het toch al niet komt aanwaaien de rekening betalen.''

''De coalitie toont zijn gezicht: de tweedeling in Nederland groeit. De toegang tot goede zorg, het onderwijs en het recht wordt voor gewone mensen steeds verder beperkt.''

Pechtold

Alexander Pechtold, fractievoorzitter D66: "Het kabinet blijkt een goede commentator van de situatie in Nederland, Europa en de wereld. Die analyse deugt, maar het lef voor de passende oplossingen ontbreekt."

"Het begrip hervorming komt 16 keer in de tekst voor, maar het werkwoord hervormen ontbreekt. Het kabinet schrijft over onzekere tijden, over tegenvallers, over de moeilijke internationale omstandigheden, maar komt niet met de benodigde, structurele oplossingen, zoals verhoging van de AOW-leeftijd.''

Sap

GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap is ''verbijsterd'' te zien hoeveel geld het kabinet wil uitgeven om de bouw van een nieuwe kerncentrale mogelijk te maken in tijden van bezuinigingen. 

In de nota staat dat het kabinet budget vrijmaakt voor een vergunningstraject. Voor dit jaar is 7,9 miljoen euro gereserveerd. In 2012 gaat het om 15,9 miljoen euro en in 2013 om 18,7 miljoen euro. Het kabinet wil graag dat er in het Zeeuwse Borssele een tweede kerncentrale komt.

Slob

ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob zegt begrip te hebben voor het feit dat het kabinet in een moeilijke tijd moet bezuinigen.

"Maar de keuzes die het kabinet dan maakt begrijp ik niet in alles. Zo wordt er op onbegrijpelijke wijze bezuinigd op de veiligheid in de steden. De ondersteuning van gezinnen en jeugdbeleid krijgt harde klappen. Dit kabinet gaat nota bene een tweekindspolitiek voeren bij het kindgebonden budget. Ook zien we dat huur- en zorgtoeslag omlaaggaan. Het grote verhaal, ook als het om de schuldencrisis gaat, ontbreekt.''

Wilders

Gedoogpartner Geert Wilders van de PVV toonde zich een stuk positiever over de miljoenennota, maar zegt wel te zijn geschrokken. "Het gaat slecht met Nederland en er moet worden ingegrepen. Daar hebben we voor getekend en daar nemen we ook onze verantwoordelijkheid voor.''

Volgens Wilders is het niet nodig om extra te bezuinigen. "Als dat toch zou moeten dan kiezen we er niet voor om te bezuinigen op Henk en Ingrid, maar op linkse hobby's, zoals ontwikkelingshulp, de publieke omroep en kunst en cultuur. Met 18 miljard aan bezuinigingen heeft de gewone man al genoeg voor de kiezen gekregen.''

Van Haersma Buma

CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma: "Ik zie in het stuk dat de onzekerheid terugkomt in de economie. Wat mij betreft moet het kabinet inzetten op het verder wegwerken van het begrotingstekort en de schuld. Dat het voor Nederlanders het komende jaar niet zo mooi is als de afgelopen jaren staat wel vast.''