DEN HAAG - D66 begint zich zorgen te maken over de opvolging van Herman Tjeenk Willink als vice-president van de Raad van State.

Kamerlid Gerard Schouw: ''Nog voor het zomerreces heeft de premier een open procedure beloofd, met een advertentie met de vacature in de krant.

Nou, die advertentie is er nog steeds niet. En de tijd begint te dringen.''

Persbericht

Tjeenk Willink wordt in januari 70 en stopt er dan mee. Schouw heeft het nog niet voor 100 procent op de gang van zaken. ''De belofte dat er een open procedure komt met een advertentie, moet worden nageleefd.

En dan niet met alleen een advertentie ergens op een website. Ik wil dadelijk niet verrast worden met een persbericht dat minister Donner van Binnenlandse Zaken is uitgekozen uit een kandidaat.'' Het is volgens Schouw een ''publiek geheim dat Donner heeft voorgesorteerd.''

Opstelten

Daar komt allemaal nog bij dat de minister van Binnenlandse Zaken volgens de wet de voordracht moet doen. ''Ik vind dat de minister van Veiligheid en Justitie het voortouw moet nemen'', aldus Schouw, die niet denkt dat dat dan weer problemen veroorzaakt doordat uitgerekend Ivo Opstelten zich geroepen zou voelen tot het vicevoorzitterschap.

Schouw wil opheldering van het kabinet en heeft Kamervragen gesteld over het eventueel benaderen van kandidaten en over de selectieprocedure. Ook vraagt hij of de koningin, de Prins van Oranje en prinses Máxima nog een stem in het kapittel hebben. De vorstin is immers voorzitter van de Raad van State, de prins en prinses hebben zitting in de Raad.