DEN HAAG - De Tweede Kamer zal het GroenLinks-voorstel om de bouw van kerncentrales in een referendum voor te leggen niet steunen.

CDA en VVD hadden zich al eerder tegenstander getoond, maar nu laat ook PVV-Kamerlid Roland van Vliet weten dat zijn fractie het wetsvoorstel niet wil aannemen. Ondanks dat de partij van Geert Wilders groot voorstander is van referenda.

"Wij staan voor onze handtekening", stelt Van Vliet, verwijzend naar het regeerakkoord waarin een tweede kerncentrale is opgenomen. Weliswaar staat onder dit akkoord nou juist niet de handtekening van de PVV, maar Van Vliet stelt dat zijn partij wel 'in die geest handelt' en dat hierover wel degelijk een akkoord is bereikt met VVD en CDA.

"Bovendien staan kerncentrales in ons verkiezingsprogramma".

Verkiezingsbelofte

Volgens GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren, initiatiefneemster van het referendum, is dit juist de zoveelste verkiezingsbelofte die de partij van Geert Wilders niet nakomt.

"Ze shoppen in hun verkiezingsprogramma. Dan weer wel een referendum, dan weer niet. Ondertussen mogen Henk en Ingrid niet meebeslissen over de energievoorziening van de komende generaties."

Incidentenpolitiek

Van Vliet zegt dat zijn partij voorstander blijft van referenda. Hij verwijt GroenLinks incidentenpolitiek te bedrijven door het sentiment van de kernramp in Japan te gebruiken om nu een referendum door te drukken. "Terwijl ze zelf vorig jaar het referendum hadden afgezworen."

Van Tongeren stelt dat het juist de PVV was die na de ramp direct door wilde praten over een tweede kerncentrale, terwijl GroenLinks om uitstel van de behandeling vroeg.

De GroenLinks-politica presenteerde haar plan vorige week. Zij pleit er voor dat burgers een bindend referendum over het wel of niet verlenen van een vergunning voor de bouw van kerncentrales kunnen aanvragen. Hiervoor zouden wel minstens driehonderdduizend handtekeningen nodig zijn.

Omdat het gaat om een vergunning en niet om een wet zou er geen grondwetswijziging voor het plan van Van Tongeren nodig zijn.