DEN HAAG - Minister Marja van Bijsterveldt (Media) hoeft geen nader onderzoek te doen naar schadelijke markteffecten van nieuwe digitale diensten van de publieke omroep.

De Raad van State (RvS) oordeelde woensdag dat de markttoets afdoende is geweest.

De brancheverenigingen van commerciële omroepen (VESTRA), commerciële radio (VCR) en de Nederlandse Dagbladpers (NDP) beschouwen de publieke radiothemakanalen en uitzendingen op mobiele telefoons als concurrentievervalsing.

Nu ze het hoger beroep bij de Raad van State hebben verloren, kondigen ze aan naar de Europese Commissie te stappen.

Regels

''We vinden dat de minister de Europese regels te beperkt uitlegt en dat de belangen van de sector daarom onvoldoende worden meegewogen'', reageerden de commerciële media woensdag op de uitspraak van de Raad van State.

De rechtbank in Amsterdam gaf de commerciële partijen in december nog deels gelijk en droeg de minister op nader marktonderzoek te verrichten naar de innovatieve diensten van de publieke omroep. Het ministerie was het daar niet mee eens en ging ertegen in beroep. De uitspraak van de rechtbank uit december 2010 is nu door de Raad van State vernietigd.

Belastinggeld

''De publieke omroep concurreert met belastinggeld op steeds meer terreinen met commerciële media. De marktverstoring die hiervan uitgaat, remt initiatieven uit de marktsector'', reageren de VESTRA, de VCR en NDP Nieuwsmedia in een gezamenlijke verklaring.

Ze willen de kwestie aankaarten bij de Europese Commissie. Ze wijzen erop dat in andere landen nieuwe diensten van de publieke omroep aan een veel zwaardere goedkeuringsprocedure worden onderworpen.