DEN HAAG - Het voorstel van de ChristenUnie om haatzaaien en discriminatie door het ontkennen van de holocaust strafbaar te maken krijgt in de Tweede Kamer nauwelijks steun.

Partijen vrezen met name een inperking van de vrijheid van meningsuiting. Bovendien stellen ze dat haatzaaien nu al kan worden aangepakt en het wetsvoorstel dus overbodig is.

De PvdA noemt het verbod slechte symboolpolitiek. Kamerlid Jeroen Recourt: "Het is symboolpolitiek, omdat haatzaaien via de huidige wet ook al kan worden aangepakt. En slecht omdat het een beperking van de vrijheid van meningsuiting betekent."

Vrijspraak

PVV-Kamerlid Lilian Helder zegt dat haar partij, naar aanleiding van de vrijspraak van leider Geert Wilders, werkt aan een wetsvoorstel om de vrijheid van meningsuiting verder te verruimen. "Dat moet zo ver gaan dat de grens ligt bij het aanzetten tot geweld."

De VVD laat bij monde van Kamerlid Joost Taverne weten het oogmerk van het wetsvoorstel te steunen, maar hem overbodig te vinden. "De Hoge Raad heeft al een paar keer aangetoond zaken te kunnen veroordelen die de ChristenUnie nu in de wet wil vastleggen."

Taverne vreest dat de wet het tegenovergestelde bereikt. "Je krijgt discussies over: welke gedragingen zijn strafbaar? Dat was ook een kritiekpunt van de Raad van State over dit wetsvoorstel."

SP

De SP steunt het voorstel vrijwel zeker ook niet. "Je moet de vrijheid van meningsuiting niet beperken, maar gebruiken. Door in het politieke debat dergelijke uitingen te weerspreken", aldus Kamerlid Ronald van Raak.

Bovendien waarschuwt hij er voor dat met invoering van het plan van de ChristenUnie de rechter andere vormen van haatzaaien en discriminatie anders zou kunnen interpreteren waardoor dit minder snel tot een veroordeling zal leiden.

GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi laat weten de vrijheid van meningsuiting eerder te willen uitbreiden dan inperken.