DEN HAAG - De PVV vertelt slechts de halve waarheid over immigratie. Dat zegt PvdA-leider Job Cohen in een interview met NU.nl.

De PvdA-voorman reageert in het interview, waarbij vragen vanuit discussieplatform NUjij werden voorgelegd, op de stelling dat hij te weinig afstand neemt van beweringen uit de PVV-hoek dat hij een 'multicultiknuffelaar' en een 'theedrinker' zou zijn.

"Het is aan mijn wet te danken dat, sinds het begin van deze eeuw, de immigratie in goede banen geleid kan worden. Dat zal je van de PVV nooit horen", aldus Cohen, die als staatssecretaris op Justitie in het tweede kabinet-Kok verantwoordelijk was voor de huidige Vreemdelingenwet.

"Om nu te spreken over massa-immigratie, daar is helemaal geen sprake van", stelt hij, refererend aan uitlatingen van PVV-leider Wilders.

"Ik heb toen ik staatssecretaris op Justitie was, de wet tot stand gebracht die er voor gezorgd heeft dat we met name de asielproblematiek binnen behapbare grenzen hebben gekregen."

Cohen zegt geen zin te hebben om zich in het publieke debat steeds te verdedigen tegen de uitlatingen van Wilders.

In het interview laat de PvdA-leider verder weten dat hij wat hem betreft de komende tijd vaker in beeld zal zijn om zijn rol als oppositieleider vorm te geven.

Bekijk hier het interview per NUjij-vraag

Vraag 1: Denkt u gesteld kan worden dat de Nederlandse sociaaldemocratie zich in een crisis bevindt? (Vraag gesteld door CaJoGe op NUjij)

Vraag 2: Ziet u een nauwere samenwerking met de SP en andere linkse partijen wel zitten? (Vraag gesteld door Opinions op NUjij)

Vraag 3: Waarom zie ik als gewone burger van Nederland wel veel van rechtse politici, maar zo weinig van u? (Vraag gesteld door DavidIJkema op NUjij)

Vraag 4: Er is bij u een beeld ontstaan van een multicultiknuffelaar. Waarom laat u dit over u heenkomen? (Vraag gesteld door Seriousgamer op NUjij)

Vraag 5: Hoe voorkomt de PvdA zelf te vervallen in een populistische simplificering van de werkelijkheid? (Vraag gesteld door ApolloNU.nl op NUjij)