AMSTERDAM - Het kabinet bespaart minder dan gedacht op het persoonsgebonden budget (pgb) waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen.

Dit staat in een notitie (pdf) van het Centraal Planbureau (CPB).

Het plan van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) levert niet 900 miljoen, maar 600 miljoen euro op en kost 20.000 banen in de zorg.

Het CPB rekende op verzoek van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer de effecten door van de herziening waarmee het kabinet in 2015 een kostenoverschrijding van 900 miljoen euro wil voorkomen.

Debat

GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap wil een debat met de fractievoorzitters. Ze vindt dat de bewindsvrouw haar belofte dat iedereen die nu een pgb heeft ook zonder pgb dezelfde zorg houdt, niet kan waarmaken.

De kabinetsplannen kunnen maximaal 600 miljoen euro opleveren, maar dat kan alleen wanneer mensen minder zorg krijgen, aldus Sap, die deze plannen van tafel wil hebben.

Pijnlijk

Saps partijgenote Linda Voortman vindt het extra pijnlijk dat het CPB aangeeft dat de operatie 20.000 banen kost, waardoor de mantelzorgers zwaarder worden belast.

Om de belofte om in de zorg 12.000 extra banen te realiseren na te komen, moet het kabinet daarom nu zorgen dat er 32.000 banen bij komen, meent Voortman.

Tamara Venrooy (VVD) vindt dat de staatssecretaris zo spoedig mogelijk uitleg moet geven. Ze sprak donderdagochtend op Radio 1 van heel 'heftige' informatie. Fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie is ontsteld: ''Kabinet heeft zich op een pijnlijke manier met PGB verrekend. Heeft nu maar 1 mogelijkheid: plannen aanpassen."

Snel debat

SP-Kamerlid Renske Leijten is erg geschrokken van de nieuwe cijfers: ''Los van de persoonlijke drama's die de megabezuiniging oplevert, vernietigt het kabinet met deze bezuiniging ook haar grote verkiezingsbelofte van 12.000 extra zorgwerkers. We gaan dus in totaal 8000 mensen in de min.''

''Er zal, zegt het CPB, veel meer gedaan moeten worden door mantelzorgers. Je vraagt je af wanneer daar de grens bereikt wordt.'' Ze wil snel een debat.

Goed nieuws

Lea Bouwmeester van de PvdA noemt het 'goed nieuws' dat het CPB nu heeft vastgesteld dat de besparing minder oplevert dan verwacht en ook nog eens zoveel banen kost: ''De plannen zijn onmenselijk, onfatsoenlijk en nu ook aantoonbaar onhaalbaar, dus van tafel ermee!''

De Jager

Voor minister Jan Kees de Jager (Financiën) bevestigt het rapport juist dat er ingegrepen moet worden vanwege de enorme kostenstijgingen, blijkt uit een eerste reactie.

''Ik snap dat de oppositie probeert garen te spinnen bij zo'n rapport, maar voor mij als minister van Financiën is het belangrijkste dat ook het CPB bevestigt dat ingrijpen noodzakelijk is."

De Jager wilde niet ingaan op vragen of de pgb-plannen moeten worden aangepast. ''De inhoud van de plannen is een verantwoordelijkheid van VWS."

Lees de reacties op Twitter op NUlive