DEN HAAG - Slachtoffers van praktijken van sektes kunnen straks mogelijk terecht bij de stichting M. (Meld Misdaad Anoniem). Minister Ivo Opstelten (Justitie) gaat bekijken of dit zinvol kan zijn.

De minister voelt niet voor een apart meldpunt voor mensen die de dupe zijn van sektes. Dat bleek woensdag in overleg tussen Opstelten en de Kamer.

Opstelten beloofde ook na te gaan of er een loket moet komen waar slachtoffers van sektes naar de juiste instanties verwezen kunnen worden.

Behalve op justitie en politie zijn zij aangewezen op de bestaande opvang voor slachtoffers van psychische dwang en een helpdesk voor fraude. Maar een nieuw meldpunt, zoals een deel van de Kamer bepleitte, voegt niet veel toe, vond de minister.

Onderzoek

Wel betoonde hij zich gevoelig voor de opmerking dat er te weinig bekend is over sektes in Nederland, omdat er al jaren geen onderzoek naar gedaan is.

Daarom gaat het onderzoeksbureau WODC van het ministerie van Veiligheid en Justitie bekijken hoe het er in ons land met sektes voorstaat.