AMSTERDAM - Het kabinet wil dat landen in de eurozone die zich niet aan de gezamenlijke begrotingsafspraken houden, veel harder worden aangepakt.

Zo moet er een aparte eurocommissaris en een onafhankelijk Europees begrotingsorgaan komen die toeziet op het naleven van de afspraken.

Op die manier hoopt het kabinet meer begrotingsdiscipline te kunnen afdwingen. Premier Mark Rutte heeft dat woensdag gezegd. Hij heeft ook een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin het kabinet zijn visie geeft hoe het in de toekomst verder moet in de eurozone.

Bindende sancties

Landen die hun begrotingstekort te ver laten oplopen, zou wat Nederland betreft ''bindend'' opgelegd moeten worden dat ze maatregelen moeten nemen om hun overheidsfinanciën weer op orde te brengen.

Dan kan het gaan om het verhogen van belastinginkomsten of verlagen van de uitgaven. Het kabinet is ook voor strengere sancties bij het verkrijgen van subsidies en bij de bijdrage aan de Europese begroting.

Blussen

Volgens Rutte is Europa nu druk met ''het blussen van branden'', maar moeten de nieuwe voorstellen nieuwe problemen in de toekomst voorkomen.

Gebleken is volgens hem dat de landen in de eurozone de begrotingsregels de afgelopen jaren ''op onverantwoorde wijze'' hebben overtreden, zonder dat iemand daar iets tegen kon doen.

''Wil de eurozone in zijn huidige vorm toekomst hebben als stabiele muntunie die de interne markt en onze welvaart kan schragen, is een radicale breuk nodig met de hardnekkige gewoonte om de hand te lichten met afspraken die gemaakt zijn om stabiliteit te waarborgen'', schrijft Rutte.

Vrijheid

Landen hebben uiteindelijk altijd de vrijheid uit de eurozone te stappen. Voor Rutte staat daartegenover dat landen die lid van de eurozone willen blijven, zich aan de afspraken moeten houden.

Het handhaven van de regels moet ook weer vertrouwen geven aan de financiële markten. Het kabinet houdt er rekening mee dat er in Europa veel weerstand is tegen de Nederlandse voorstellen.

Overheveling

Het kabinet wijst verdere overheveling van bevoegdheden naar Brussel verder resoluut af. "Een politieke unie biedt geen oplossing voor de problemen van de Eurozone", schrijven de ministers Rutte, De Jager (Financiën), Verhagen (vice-premier) en Knapen (Buitenlandse Zaken).

Volgens minister van Financiën Jan Kees de Jager is er in Europa behoefte aan een "onafhankelijke scheidsrechter", zo schrijft hij op z'n weblog. Zijn ideeën hierover zouden nauw aansluiten bij die van de Duitsers en de Finnen, met wie hij dinsdag overleg voerde over de eurocrisis.

Pechtold

"Ik verwelkom premier Rutte terug in het pro-Europese kamp. In tegenstelling tot de anti-Europese opstelling van de VVD-fractie kiest Rutte vandaag voor een economisch verstandige en pro-Europese opstelling", zo stelt Alexander Pechtold (D66) in een reactie. 

"Op drie kernpunten komt het kabinet D66 tegemoet: er komt een eurocommissaris die de begrotingsregels handhaaft; deze commissaris kijkt breder dan het begrotingstekort en bovendien mag de commissaris strengere sancties opleggen dan tot nu toe mogelijk was. Gelukkig offert Rutte niet al het economische beleid op aan de PVV.''