DEN HAAG - Het kabinet wil in 2012 zijn plannen voor het nieuwe jaar niet eerder dan op Prinsjesdag openbaar maken, ook niet vooraf onder embargo.

Voor het kabinet is dat het logische gevolg van het besluit van de Tweede Kamer om parlementariërs volgende week toch de ruimte te geven meteen te reageren, als de Miljoenennota 4 dagen voor Prinsjesdag wordt gepubliceerd.

Aanvankelijk was het plan dat leden van Kamer en kabinet zich dit jaar terughoudend zouden opstellen tot na de officiële bekendmaking van de plannen op Prinsjesdag.

Dinsdag werd in een overleg tussen Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en de fractievoorzitters echter afgesproken dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is of iemand wel of niet voor Prinsjesdag al wil reageren.

Met elkaar in debat gaan mag overigens nog steeds niet. Dat bewaren de Kamerleden voor de algemene politieke beschouwingen, op de woensdag en donderdag na Prinsjesdag.