DEN HAAG - Premier Mark Rutte vindt het ''betreurenswaardig'' dat door uitspraken van minister Hans Hillen van Defensie onduidelijkheid is ontstaan over het karakter van de missie in de Afghaanse provincie Kunduz.

Hillen zei in een interview in Vrij Nederland dat het vooral een militaire missie is. Tot nu toe werd die als civiel gepresenteerd.

In een brief aan de Tweede Kamer stelde Rutte dinsdagavond dat hij helderheid kan bieden. ''Het betreft een politietrainingsmissie'', aldus de minister-president.

Bij de vormgeving daarvan is en wordt volgens hem recht gedaan aan alle voorwaarden die de Tweede Kamer heeft gesteld en aan alle afspraken die zijn gemaakt.

Rutte betreurt het dat er onduidelijkheid is ontstaan, zeker ''gelet op de uiterst zorgvuldige en verantwoordelijke wijze'' waarop het debat over de missie met de Kamer is gevoerd.

''Ook de mannen en vrouwen - onder wie veel militairen - die in Kunduz hun belangrijke maar moeilijke taak verrichten hebben recht op helderheid, die ik hierbij mede namens de minister van Defensie verschaf'', schrijft de premier.

Niet voldoende

De brief is volgens GroenLinks-leider Jolande Sap ''in ieder geval een begin, maar niet voldoende''. Wel zei ze blij te zijn dat minister Hans Hillen van Defensie ''een tik op de vingers'' heeft gekregen om zijn uitspraken.

Volgens Sap heeft Rutte ''heel helder'' gesteld dat het gaat om een politietrainingsmissie en dat de afspraken daarover met de Tweede Kamer niet zijn veranderd. De politica vindt het wel van belang dat Rutte nog ingaat op de vraag hoe in de toekomst ''blunders'' van Hillen kunnen worden voorkomen. ''Ik constateer dat er een aaneenschakeling is van blunders. Ik geef de minister nog even het voordeel van de twijfel, maar de premier moet ook hier op ingaan.''