DEN HAAG - Kamerleden mogen meteen reageren op de Miljoenennota en andere stukken die op de vrijdag voor Prinsjesdag door het kabinet worden vrijgegeven.

De fractievoorzitters in de Kamer hebben met Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet afgesproken dat het hun eigen verantwoordelijkheid is of ze willen reageren.

Wel is afgesproken dat ze niet onderling in debat gaan. Dat bewaren ze voor de algemene politieke beschouwingen, op de woensdag en donderdag na Prinsjesdag.

Voor Verbeet stond voorop dat alle Kamerleden tegelijk dezelfde informatie hebben. Dat is het geval, nu het kabinet alle stukken op de vrijdagmiddag voor Prinsjesdag vrijgeeft.

Het zwaartepunt van de behandeling is het debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer, op de twee dagen na Prinsjesdag. ''Dat is waar de democratie gestalte krijgt'', aldus Verbeet.