DEN HAAG - De Kamer heeft dinsdag een petitie in ontvangst genomen die oproept tot een verbod op pedofielenclub Martijn. Circa 72.000 mensen hebben het pamflet, een initiatief van de Hagenaar Henk Bres, getekend.

Bres begrijpt niet dat het Openbaar Ministerie (OM) de club niet kan vervolgen. De zaken waarvoor (ex-)bestuursleden van Martijn zijn veroordeeld of waarvan ze ooit zijn verdacht, zijn namelijk individuele kwesties en hebben op zich niks met de vereniging te maken.

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) schreef juist dinsdag aan de Kamer dat hij blij is dat het OM wel blijft controleren of de vereniging binnen de grenzen van de wet opereert.

Grondrechten

''Daarbij teken ik aan dat de vrijheid van vereniging en vergadering een grondbeginsel is van onze rechtsstaat. Die grondrechten gelden ook ten aanzien van groeperingen met een gedachtegoed dat ik ver van mij werp'', aldus Opstelten.

Maar: ''Ook voor deze grondrechten geldt dat ze niet absoluut zijn en wettelijke beperking mogelijk is. Binnen die kaders zal ik mij maximaal inspannen om te bezien of aanknopingspunten kunnen worden gevonden voor stappen tegen de vereniging.''

De strijd is helemaal nog niet gestreden, want eind september beoordeelt het gerechtshof de beslissing om niet tot vervolging van Martijn over te gaan. ''Het Hof kan het OM een opdracht tot vervolging geven'', aldus Opstelten. Verder onderzoekt het OM of er ruimte is voor een civielrechtelijke aanpak, zegt hij.

Spreekbuis

Martijn laat in een reactie op de website weten dat het hoopt dat het verbod niet door de Kamer gesteund wordt. "Martijn.org is een van de weinige spreekbuizen die we hebben. Onze mening uiten is belangrijk. Via de massamedia komen bijna altijd zeer gekleurde berichten naar buiten ook als men ons zogenaamd ‘aan het woord laat’."

Volgens de vereniging is de website van groot belang omdat informatie over de standpunten nergens anders te vinden is.

Tegen misbruik

Verder laat Martijn weten: "We maken ons sterk voor het recht van kinderen om mede te beslissen over hun seksualiteit, en Martijn is tegen misbruik. Omdat de maatschappij hier niet aan wil pleit men voor een verbod, laat mens ons amper aan het woord, en besteedt men geen aandacht aan wetenschappelijk onderzoek."

Petitie tegen pedoclub