DEN HAAG - Van alle wetten die na de aanslagen van 11 september 2001 zijn ingesteld in het kader van terrorisme- en criminaliteitsbestrijding, is de toegevoegde waarde nog niet aangetoond.

Toch is er van die wetten nog geen een geschrapt. Dat zegt Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Volgens Kohnstamm is er nog steeds geen overtuigend bewijs dat bijvoorbeeld de bewaarplicht voor bel- en internetgegevens heeft bijgedragen aan de bestrijding van terrorisme.

Wel wijst hij erop dat in het huidige regeer- en gedoogakkoord staat dat ingrepen die moeten dienen ten gunste van terrorismebestrijding een horizonbepaling moeten krijgen.

Dat wil zeggen dat er een termijn afgesproken moet worden. Wordt die termijn overschreden en hebben de maatregelen geen aantoonbaar effect gehad, dan worden ze weer afgeschaft.