AMSTERDAM - Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) overweegt van wiskunde een verplicht examenvak te maken voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Nu is wiskunde alleen voor vwo'ers verplicht.

De minister vindt wiskunde een belangrijk vak, zegt ze vrijdag in een interview met dagblad Trouw.

"Het vak is niet alleen belangrijk om goed te kunnen doorstromen naar vervolgopleidingen, het bevordert ook het analytisch vermogen."

In Nederland wordt vergeleken met andere landen weinig tijd aan wiskunde besteed. Het aantal uren wiskunde op het lesrooster is in twintig jaar tijd met dertig tot vijftig procent gedaald.

Landen die op het gebied van wiskunde goed scoren, trekken daar ook de meeste lestijd voor uit.