DEN HAAG - De overheid heeft te veel regels en procedures bedacht en daarmee een overmatige bureaucratie veroorzaakt.

Daar hebben burgers, ondernemers en allerlei andere beroepsgroepen last van. Het is allemaal het gevolg van een uit het lood geslagen verhouding tussen overheid en samenleving.

Dat concludeert het wetenschappelijk instituut van het CDA donderdag. De overheid heeft zich 'gulzig' laten leiden door de idee van maakbaarheid van de samenleving en haar bevoegdheden te ver opgerekt.

Werd bijvoorbeeld vroeger in een buurt door de bewoners zelf naar een leuke onderlinge samenhang gezocht, nu doet de overheid dat vaak. Aan de andere kant verwacht de burger inmiddels dus ook van die overheid dat zij problemen oplost waarmee hij vroeger zelf aan de slag ging.

De overheid moet de idee van maakbaarheid loslaten, de burgers met vertrouwen tegemoettreden en ze niet te veel uit handen willen nemen, zegt het instituut. Burgers zijn vaak van goede wil en de samenleving zelf heeft een fiks probleemoplossend vermogen. Van begrippen als 'boerenverstand' en het 'timmermansoog' hoef je heus niet bang te zijn, valt op te maken uit het rapport van het instituut.

Noodzakelijk

Goede regels zijn natuurlijk in veel gevallen echt noodzakelijk, maar dan moet wel het waarom ervan duidelijk zijn bij iedereen. Er zouden experimenten met regelvrije zones moeten komen. '' Laat de regelgevende instantie aantonen dat de regel noodzakelijk is en niet tot onnodige bureaucratie leidt.'' Het instituut wil bijvoorbeeld ook meer vergunningsvrije evenementen en meer vrijheid voor vrijwilligers.

De overheid moet ook verder nee durven verkopen als haar iets wordt gevraagd. En we moeten allemaal accepteren dat er altijd incidenten zullen zijn. Ook moet niet elk incident meteen weer worden afgeplakt met 'nieuwe regelgeving'.