DEN HAAG - De PVV wil de rol van de Koning drastisch beperken tot een ''representatieve en ceremoniële''.

Dat blijkt uit een initiatiefwetsvoorstel dat PVV-leider Geert Wilders donderdag openbaar maakt.

De PVV vindt het ongewenst als Nederland zou veranderen in een republiek. Het doel van het wetsvoorstel is ''de monarchie in stand te houden, maar de (schijn van) politieke invloed van de Koning te minimaliseren''.

Wilders wil daarvoor de Koning uit de regering en uit de Raad van State zetten en de rol van het staatshoofd bij de kabinetsformatie geheel afschaffen.

Geen meerderheid

Ondanks het standpunt van de PVV is er in de Tweede Kamer geen meerderheid om de Koning uit de regering te zetten. De PvdA, die vorige week met een notitie over het Koningschap kwam, is daar niet voor.

Ook voor het uit de Raad van State zetten van de Koning is onvoldoende politieke meerderheid. Daarvoor is een grondwetswijziging nodig en dus een tweederdemeerderheid in Tweede en Eerste Kamer.

Zweren

''De Koning moet als staatshoofd boven elke twijfel verheven zijn'', zei PVV-Tweede Kamerlid Andre Elissen donderdag in een toelichting op het initiatiefwetsvoorstel dat hij samen met fractiegenoot Lilian Helder heeft opgesteld.

De Koning mag volgens de PVV geen politieke invloed meer hebben en moet zweren zijn ambt neutraal en onpartijdig te vervullen.

Duidelijke scheiding

De PVV wil de monarchie behouden, maar een duidelijke scheiding aanbrengen tussen het bestuur van de democratie en het ambt van de Koning, aldus Elissen.

Omdat in het voorstel de ministeriële verantwoordelijkheid (ministers zijn politiek verantwoordelijk voor optreden staatshoofd) vervalt, moet de onpartijdigheid van het staatshoofd in de Grondwet worden opgenomen, aldus de PVV.