DEN HAAG - Minister Jan Kees de Jager wil consumenten extra waarschuwen voor ze ingewikkelde financiële en risicovolle producten afnemen. De regels die er nu al voor zijn, gaat hij aanscherpen.

Dat blijkt uit wijzigingsvoorstellen van De Jager op de Wet financieel toezicht.

Het gaat om een uitbreiding van de kennis- en ervaringstoets. Wie niet slaagt voor zo'n toets, moet worden gewaarschuwd voor een product, maar het uitgangspunt blijft de keuzevrijheid van de consument, aldus De Jager.