DEN HAAG – Een anti-Europabeleid waarbij de euro verdwijnt en Nederland zijn grenzen sluit, leidt tot meer werkloosheid. Dat laat minister Verhagen van Economische Zaken doorschemeren in een interview met NU.nl.

"Wat Wilders zegt, klinkt heel aardig. Wat heb ik met Europa en de euro. Gooi al die landen eruit! Je moet dan wel de consequenties aanvaarden", stelt Verhagen.

"Ik vind het onverantwoord als er door mijn beleid één werkloze meer in Nederland komt en er één man of vrouw in Nederland zijn of haar spaargeld en pensioen kwijtraakt", legt Verhagen uit.

Volgens de vicepremier en leider van het CDA-smaldeel in het kabinet is Nederland bij uitstek een exportnatie en verdient het al eeuwenlang 'zijn lonen en pensioenen in Europa'.

Bureaucratie

Hij erkent wel dat Europa zich niet met alles moet bemoeien en dat de Brusselse bureaucratie moet worden teruggedrongen. Ook moeten er maatregelen worden genomen om eurolanden
die op de pof leven onder curatele kunnen worden gesteld, aldus Verhagen.

"Maar om van de weeromstuit maar te zeggen dat we onze grenzen moeten sluiten? Heeft de Nederlander daar wat aan? Als we terug gaan naar de gulden, dan gaat de tomatenkweker in het Westland failliet omdat zijn tomaten onbetaalbaar worden voor de rest van Europa. De gulden zal duurder worden dan de peseta in Spanje of de lire in Italië. Weet u hoeveel mensen dan werkloos worden?"

Verhagen erkent dat Wilders het met zijn anti-Europese houding goed doet in de peilingen, maar het kabinet weigert zijn beleid daar op aan te passen. "Dankzij Europa hebben mensen een baan. Daar laat ik me door leiden en niet door de ergernis die ook ik voel over het potverteren van sommige landen en de chaotische besluitvorming in Brussel."

Stabiele euro

Volgens de minister van EL&I is Nederland gebaat bij een stabiele euro en een adequate oplossing van de schuldencrisis. "Het zijn onzekere tijden, waarin mensen zich zorgen maken over hun koopkracht. Het grootste koopkrachtverlies is als je je baan verliest. Wij voeren een beleid waarbij die werkgelegenheid zoveel mogelijk op peil blijft." 

"Daar hoort bij dat we kunnen blijven exporteren en dat we een stabiele euro hebben. Onze open economie merkt meteen de negatieve gevolgen merkt van een anti-Europees beleid."