DEN HAAG - Er komt geen extra regelgeving om studenten de mogelijkheid te geven schade te kunnen verhalen op hun opleiding als die in gebreke blijft.

Volgens staatssecretaris Halbe Zijlstra (Hoger Onderwijs) zijn de rechten van studenten voldoende gewaarborgd in de bestaande wetgeving en kunnen zij al schade vergoed krijgen.

Zijlstra heeft dat maandag laten weten aan de Tweede Kamer, die eerder om een specifiek recht op schadevergoeding voor studenten had gevraagd.

Toenmalig minister Ronald Plasterk (Onderwijs) toonde eerder in het parlement sympathie voor de wens van de Kamer. Tijdens het debat zijn destijds ook de nadelen van een verhaalsrecht besproken. Zo zou er een claimcultuur kunnen ontstaan die de relatie tussen onderwijsinstelling en student onder druk zou kunnen zetten.

Zijlstra vindt dat studenten met het bestaande recht en de klachtenprocedures uit de voeten kunnen wanneer een instelling haar beloftes niet nakomt.