DEN HAAG - De Koning(in) moet voorzitter blijven van de Raad van State. Volgens de traditie zijn de Oranjes nauw verbonden met de Raad van State.

Een nieuw staatshoofd kan ook veel opsteken door zijn voorzitterschap van de raad.

Dat zei minister-president Mark Rutte vrijdag in een reactie op het standpunt van de PvdA de rol van het staatshoofd in te perken.

Daarbij zou het voorzitterschap van de Raad van State niet passen. Maar Rutte noemde het voorzitterschap ''volstrekt symbolisch".

Hij wees er ook op dat de Koning voorzitter is van de Raad van State, niet van het deel van de raad dat het kabinet adviseert over wetgeving.

Machtspositie

Rutte is blij dat de PvdA er niet voor kiest de Koning buiten de regering te plaatsen, zoals de PVV en GroenLinks willen.

Juist een eigen rol van het staatshoofd zou hem of haar een sterkere machtspositie kunnen geven.

De Koning zou dan eigen opvattingen kunnen gaan uitspreken zonder deze met de regering af te stemmen. Nu zijn de ministers verantwoordelijk en is de Koning onschendbaar.

Kabinetsformaties

De PvdA wil ook dat het staatshoofd geen enkele rol meer speelt bij kabinetsformaties en bij kabinets- of ministerscrises buiten beeld blijft. De premier kan zich dan beter met het parlement verstaan.

Uit een peiling van EenVandaag bleek vrijdag dat de bevolking daar verdeeld over is: de helft van de ondervraagden vindt dat de Koning hier wel een rol moet blijven spelen. Bijna evenveel mensen scharen zich achter het voorstel van de PvdA.

Ook over het lidmaatschap van de regering zijn de meningen verdeeld, al kiezen meer mensen ervoor het staatshoofd buiten de regering te plaatsen.