DEN HAAG - Het kabinet heeft volgende week nog nodig om het eens te worden over de begroting van volgend jaar.

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) zei vrijdag na afloop van de ministerraad dat wel alle departementale begrotingen zijn behandeld, maar dat volgende week nog alles in zijn geheel besproken moet worden.

Het kabinet vergadert nu bijna twee weken over de verschillende departementale begrotingen en de miljoenennota, die op Prinsjesdag (20 september) wordt gepresenteerd.