SCHIEDAM - Wilma Verver (VVD) is als burgemeester van Schiedam ernstig tekort geschoten als het gaat om integriteit.

Verver heeft zich als burgemeester schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling.

Dat zijn twee van de conclusies van het integriteitsrapport dat het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft opgesteld en dat de gemeente Schiedam vrijdag openbaar heeft gemaakt.

Het college en de ambtelijke top hebben dit toegelaten; onder hen heerste angst voor de inmiddels opgestapte burgemeester, blijkt ook uit het BING-rapport. Haar bejegening van ambtenaren was gebaseerd op machtsdenken en intimidatie, aldus het rapport.

Het onderzoek rammelt aan alle kanten, luidt de voorlopige reactie van Verver. In een samen met haar advocaat opgestelde verklaring stelt Verver vrijdag, dat zij niet anders kan concluderen dan dat er sprake is ''van een zeer onprofessioneel, eenzijdig onderzoek''.

Privéconflict

BING heeft onder meer het handelen van de inmiddels opgestapte burgemeester met betrekking tot een aannemersbedrijf onderzocht. Het AD meldde in april dat Verver het aannemersbedrijf uitsloot van gemeentelijke opdrachten omdat zij in een privéconflict zou zijn verwikkeld met het bedrijf.

BING gaat in het rapport niet in op het privéconflict maar concludeert wel dat Verver de ambtelijke organisatie zo wist te beïnvloeden dat het aannemersbedrijf aanzienlijk minder opdrachten kreeg. Haar slechte relatie met het bedrijf maakte ze duidelijk kenbaar, aldus het BING-rapport.

Geruchten

Verver verwijt de onderzoekers bewust naar bepaalde conclusies te hebben toegewerkt: ''De geruchten zijn direct voor waar aangenomen en de onderzoekers zijn vervolgens op zoek gegaan naar getuigen die daar zo veel mogelijk bij aansloten.''

Volgens Verver is een groot aantal conclusies niet gebaseerd op harde feiten maar op verklaringen, waarbij het bovendien vaak ging om meningen, gedachten, vermoedens en gissingen en 'van horen zeggen'.

Zij stelt verder dat te weinig ambtenaren zijn gehoord. ''Het rapport is dus volledig gebaseerd op de mening van een kleine groep.''

Menselijk

Verver zegt zich ervan bewust te zijn dat zij achteraf bezien op sommige punten beter had kunnen handelen. ''Waar gehakt wordt vallen spaanders, een foutje is immers menselijk.''

Dat met een kritische blik ''naar het verleden'' is gekeken, kan zij billijken. Maar dan moet dat wel rechtvaardig gebeuren en dat is hier niet gebeurd, aldus de voormalige eerste burger van Schiedam.

Verbaasd

''Verbijsterend'', zo noemt Schiedams raadslid en fractievoorzitter Marcel Houtkamp (D66) de resultaten.

Houtkamp was als raadslid betrokken bij het onderzoek maar zegt alsnog verbaasd te zijn over te uitkomsten. ''Er blijken zoveel kwesties waarin de burgemeester niet integer heeft gehandeld'', zegt Houtkamp. ''Onze fractie is ook erg teleurgesteld in het college van B&W, die stonden erbij en keken ernaar maar deden niets'', aldus Houtkamp.

Uitstellen

De oud-burgemeester probeerde deze week de publicatie van het rapport uit te stellen. Bij de rechter wilde Verver afdwingen dat ze 15 dagen leestijd zou krijgen, waarin ze het rapport van commentaar kon voorzien. De rechter wees donderdag haar verzoek af.

De gemeenteraad van Schiedam vergadert aanstaande dinsdag over het rapport.