DEN HAAG - Om vernieuwing, verduurzaming en samenwerking binnen de visserijsector te stimuleren, steunt staatssecretaris Henk Bleker (EL&I) 25 projecten in de visketen die daar een bijdrage aan leveren.

Dat heeft Bleker vrijdag bekendgemaakt. De projecten krijgen in totaal 6 miljoen euro subsidie. Van dat geld is 30 procent afkomstig van het Europees Visserij Fonds.

Ondernemingen die actief zijn in de visserij of viskweek konden in maart een subsidieverzoek indienen voor een innovatieproject.

Een van de initiatieven die de minister steunt, is Trendy schol voor de toekomst. Visserijbedrijven en een grote verwerker van schol proberen deze vissoort in de markt te zetten als een modern en duurzaam product. Daarbij leggen ze de nadruk op het ''hoge gebruiksgemak''.