DEN HAAG - Het kabinet probeert het koopkrachtverlies voor de laagste inkomens, gezinnen met kinderen en AOW'ers te verzachten.

Volgens ingewijden gaan deze groepen er volgend jaar meer op achteruit dan het kabinet wenselijk acht.

Het koopkrachtverlies loopt in elk geval voor deze groepen op tot boven de 1 procent. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde dit voorjaar voor 2012 een gemiddelde daling van 0,75 procent.

Het kabinet hoopt vrijdag de besprekingen over de begroting voor volgend jaar af te ronden. Ingewijden verwachten dat er dan ook overeenstemming is over de koopkrachtreparatie. Hoe dat gebeurt en hoeveel geld ervoor nodig is, is nog onduidelijk.

Tegenvaller

Het kabinet heeft te maken met een tegenvaller van 250 miljoen euro op de begroting van Sociale Zaken, als gevolg van gestegen werkloosheidsuitgaven. De verwachting is dat minister Henk Kamp dat op zijn eigen begroting kan compenseren.

Minister Jan Kees de Jager (Financiën) gaf woensdag aan dat de wereldwijde economische ontwikkelingen zeker een effect hebben op de rijksbegroting die het kabinet op Prinsjesdag presenteert.

Volgens de CDA-minister is er sprake van toenemende rijksuitgaven en dalende inkomsten voor de schatkist. Verdere overschrijdingen wil het kabinet niet. Extra bezuinigingen, bovenop de in het regeerakkoord geplande 18 miljard euro, lijken volgens De Jager niet nodig.