DEN HAAG - ''De uitspraak van de Raad van State geeft aan hoe ingewikkeld vergunningverlening is bij dit soort grote projecten''. Dat stelde minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) woensdag.

De uitkomsten van nader onderzoek zullen nieuwe vergunningverlening voor de elektriciteitscentrale van RWE/Essent in de Eemshaven niet in de weg staan, verwacht hij.

Volgens de Raad zijn de gevolgen voor de Nederlandse Waddeneilanden wel goed onderzocht, maar moeten effecten op de Duitse eilanden nog worden bekeken.

De verwachting van het kabinet is dat de gevolgen van de kolencentrale voor de Duitse Waddeneilanden niet anders zijn dan voor de Nederlandse en er alsnog instemming komt.

Schultz van Haegen

De minister erkende dat het project enige vertraging oploopt, maar het heeft volgens hem geen gevolgen voor de energieverstrekking. Ook minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) denkt dat uiteindelijk wel zal worden ingestemd met verdieping van de Eemshaven, een ander punt waarover de Raad viel.

De VVD-bewindsvrouw hoopt de juridische strubbelingen over de vaargeul ''zo snel mogelijk'' te hebben gerepareerd. Ze noemde de vertraging woensdag, na afloop van een ministerraad over Prinsjesdag, vervelend ''voor een gebied met deze economische potentie''. Ook Verhagen wees daar op. ''Energie hoort bij de topsectoren van onze economie.''