DEN HAAG - De wereldwijde economische ontwikkelingen hebben zeker een effect op de rijksbegroting die het kabinet op Prinsjesdag presenteert.

Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) woensdag na ministersberaad.

Volgens de CDA-minister is er sprake van toenemende rijksuitgaven en dalende inkomsten voor de schatkist. Verdere overschrijdingen wil het kabinet niet.

Extra bezuinigingen, boven op de in het regeerakkoord geplande 18 miljard euro, lijken volgens De Jager niet nodig.

Afronden

Het kabinet is volgens hem ''een heel eind op streek'' met het afronden van de begrotingsbesprekingen. De Jager verwacht dat de ministers komende vrijdag de gesprekken kunnen afronden.

De begrotingen van de verschillende departementen en de miljoenennota worden op Prinsjesdag, 20 september, gepresenteerd.