DEN HAAG - De conclusies van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid over de brand in Moerdijk zijn vernietigend. Het kabinet moet zo snel mogelijk orde op zaken stellen in de chemiesector.

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid) moet drastisch ingrijpen in de manier waarop een crisis wordt bestreden.

Dat zei GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren woensdag in een reactie op de bevindingen van de inspectie. ''Uit dit rapport blijkt dat bij de brand in Moerdijk bijna alles is misgegaan."

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en de lokale autoriteiten nemen alle aanbevelingen van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Arbeidsinspectie over de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk over, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

PvdA

De PvdA juicht dit toe. De partij wil dat het kabinet snel actie onderneemt om dit soort rampen ook in de rest van Nederland te voorkomen.

Attje Kuiken, Tweede Kamerlid voor de PvdA, vraagt zich bijvoorbeeld af of een relatief klein korps zulke grote en complexe branden aankan. ''Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat zij veilig wonen en werken.''

Kuiken stelt dat het rapport laat zien dat er ernstige fouten zijn gemaakt, ''waardoor omwonenden en hulpverleners aan grote risico's zijn blootgesteld''. En: ''De communicatie was vooral in het begin onder de maat, waardoor mensen geen idee hadden wat zich afspeelde''.

SP

Ook de SP noemt het rapport over de brand in Moerdijk vernietigend. Volgens Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen toont het aan dat het kabinet vooral voor meer inspecties moet zorgen en dat kleinere gemeenten dit soort grote zaken niet alleen kunnen regelen.

Gesthuizen mist verder een gespecialiseerde brandweer op locatie's als Moerdijk en ''vindt dat te gek voor woorden''. ''Er had een mega schuiminstallatie moeten zijn zoals op Schiphol, dan had veel van de verontreiniging die nu door het vele water dat nodig was om een watergordijn tussen Chemiepack en het ernaast gelegen afvalverwerkingsbedrijf in stand te houden, voorkomen kunnen worden.''

Ze vindt het ''zeer triest dat mensen zijn blootgesteld aan gevaren waaraan zij niet hadden hoeven en niet hadden mogen worden blootgesteld.'

D66

D66 vindt het rapport over de brand in Moerdijk 'shocking'. Het laat volgens Tweede Kamerlid Magda Berndsen nog een keer de noodzaak zien ''om een regionale brandweer op te tuigen''. De samenwerking moet beter en het specialisme moet beter benut, vindt Berndsen.

Ook op communicatiegebied moet er volgens het Kamerlid het nodige gebeuren. ''En niet alleen bij de veiligheidsregio's, ook bij de minister.'' Verder moeten klachten van hulpverleners serieus worden genomen en dient er goede nazorg te komen.

PVV

Voor Richard de Mos, Tweede Kamerlid voor de PVV, bevestigt het rapport het gebrek aan regie. Hij constateerde in januari al een ''totaal gebrek aan regie'' en stelde dat ''de crisisbestrijding met vlag en wimpel was gezakt''.

De Mos vindt het goed te horen dat minister Ivo Opstelten (Veiligheid) de gedane aanbevelingen overneemt. ''Handhaving van geldende regels is daarbij van belang. Voor de brand waren er al misstanden bij Chemie-Pack geconstateerd en die hadden subiet aangepakt moeten worden.''

VVD

Wat er ook mis ging bij de veiligheidsregio en gemeente Moerdijk bij de bestrijding van de brand bij Chemie-Pack, de hulpverleners stonden er wel. VVD-Tweede Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert vraagt woensdag aandacht voor de mensen van brandweer, politie en ambulance die onder moeilijke omstandigheden en zonder voldoende bescherming hun werk deden.

Hennis vindt de woensdag gepresenteerde conclusies vrij hard en het is volgens haar niet meer dan terecht dat de aanbevelingen worden opgenomen.

CDA

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg noemt het rapport over de brand bij Moerdijk behoorlijk schokkend.

Beter samenwerken tussen hulpverleningsdiensten moet geen dode letter blijven. Er zal vooral veel meer geoefend moeten worden op de bestrijding van grote branden, zei Van Toorenburg woensdag. Ze noemt het heel zorgelijk dat de kennis, de communicatie en de samenwerking te wensen overliet.

Ze vindt ook dat snel werk moeten worden gemaakt met verbetering van de veiligheidssituatie bij gevaarlijke bedrijven die daar nog te weinig aan doen. Uit eerder onderzoek bleek dat dit geldt voor twaalf bedrijven.