AMSTERDAM - Vakcentrale FNV roept het kabinet op de ''bezuinigingsdrift in te perken'', om zo het vertrouwen in de economie te laten groeien.

Dat schrijft FNV-voorzitter Agnes Jongerius dinsdag in een brief aan premier Mark Rutte.

Jongerius vindt dat het kabinet zich in de nieuwe begroting, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, sterk moet maken voor koopkrachtbehoud.

De FNV vindt dat Rutte met name de ''veel te harde maatregelen in de zorg, kinderopvang en sociale zekerheid'' moet terugdraaien.

Als dat niet gebeurt, dreigt ''een slagveld met forse aanslagen op de kwaliteit van de samenleving en op de koopkracht van werknemers, zzp-ers, ouderen en uitkeringsgerechtigden, met name bij de lagere en middeninkomens.''