DEN HAAG – Een aantal partijen in de Tweede Kamer zijn nog ontevreden over de antwoorden van premier Rutte en minister De Jager in het debat over het steunpakket aan Griekenland.

Daarom volgt woensdag ook een plenair debat. De partijen vragen voor tien uur morgenochtend een brief van het kabinet met een betere uitleg over de omvang van het steunpakket.

Premier Rutte erkende tijdens het debat dat de communicatie rond het steunpakket aan Griekenland ongelukkig is geweest.

"Ik had een eerlijker beeld kunnen geven van het totaal aan private en publieke bijdragen", stelde hij.

De oppositie viel de premier hard aan over de onduidelijkheid die was ontstaan na eerdere uitspraken van de premier. Volgens Rutte had hij bij de persconferentie na afloop van het op 21 juli bereikte akkoord op de Eurotop moeten uitgaan van de situatie tot 2020 en niet tot 2014.

Excuses

Vrijdag kondigde Rutte al aan zijn excuses aan de Tweede Kamer te willen aanbieden over de ontstane onduidelijkheid.

Volgens Rutte was in de 109 miljard Nederlandse bijdrage aan het steunpakket ook de private bijdrage inbegrepen. Het pakket van 50 miljard steun van banken en verzekeraars kwam hier echter nog bovenop.

Rooskleurig

D66-Kamerlid Wouter Koolmees blijft erbij dat het kabinet goochelt met cijfers en dat in de berekening appels met peren worden vergeleken om het bedrag lager te laten lijken.

“Het kabinet krijgt een tien voor presentatie, maar een onvoldoende voor rekenvaardigheid. Ik begin daarin een patroon te zien”, aldus Koolmees, die stelt dat het kabinet zaken die geld kosten stelselmatig en bewust te rooskleurig voorstelt.

De D66'er noemde de eerder in het regeerakkoord aangekondigde 3000 agenten erbij en het bedrag van 18 miljard euro die het kabinet deze kabinetsperiode wil bezuinigen. Ook deze zaken werden volgens hem te optimistisch voorgesteld.

Minister De Jager (Financiën) erkende dat er in de berekeningstabellen appels met peren zijn vergeleken waardoor geconcludeerd kon worden dat het publieke deel aan het steunpakket even groot is als de private bijdrage van banken en verzekeraars.

Koolmees wil daarom in de brief van morgenochtend een nieuwe berekening en dat deze stelling van het kabinet wordt teruggetrokken.

Gijzelen

PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk reageerde op de uitleg van Rutte met de opmerking 'if you can't convince them, confuse them', oftewel: 'als je ze niet kan overtuigen, verwar ze'. 

Hij verdenkt het kabinet ervan zich te laten gijzelen door coalitiepartner PVV. De partij van Geert Wilders is fel tegen extra belastinggeld naar andere Europese landen.

"Het kabinet stelt de last steeds kleiner voor dan het geval was", stelt Plasterk. "Eerst zouden we alle steunbedragen met rente terugkrijgen. Ook zou het eerdere steunfonds genoeg zijn. Nu moet er meer bij en ik durf te wedden dat we over een tijdje het pakket weer moeten uitbreiden."

Kameel

Volgens Plasterk waken De Jager en Rutte er voor dat de PVV niet het idee krijgt dat deze maatregelen geld kosten. "Wanneer houdt het kabinet op met alleen de neus van de kameel te laten zien, terwijl er vervolgens een heel beest achteraan komt."

De PVV toonde zich tijdens het debat wederom een fel tegenstander van alle steun aan Griekenland. Kamerlid Van Dijck stelt dat Griekenland rijkelijk beloond wordt voor slecht gedrag.

Van kwaad tot erger

Hij liet weten dat het met Griekenland 'van kwaad tot erger gaat' en herhaalde dat het kabinet een probleem heeft als blijkt dat het geld niet terugkomt. 

Rutte zei ook geen 'welvaart te willen afdragen aan andere landen', maar is de steun aan Griekenland noodzakelijk om besmetting van andere Europese landen te voorkomen.

SP-Kamerlid Ewout Irrgang stelde dat Rutte de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd over de werkelijke omvang over het steunpakket. Zolang de premier geen volledige openheid geeft 'solliciteert hij naar een motie van afkeuring', aldus de SP'er.

Uitleg

CDA-Kamerlid Blanksma-Van den Heuvel wilde eveneens van minister De Jager heldere uitleg over de precieze inhoud van het steunpakket.

De Jager liet weten dat definitieve cijfers van wat de publieke en private sectoren in totaal netto moeten gaan bijdragen worden gegeven zodra de Kamer het totaalpakket ter instemming wordt voorgelegd.

Begrotingsautoriteit

Blanksma-Van den Heuvel stelde verder voor dat er een Europese begrotingsautoriteit komt om de begrotingen te kunnen beoordelen. Deze zou ook sancties moeten kunnen uitdelen.

Volgens Irrgang betekent het overdragen van bevoegdheden aan Brussel 'de parlementaire ontmanteling van onze democratie'.

Merkel

Rutte toonde zich tijdens het debat een voorstander van het hard aanpakken van landen die begrotingsregels aan hun laars lappen. Hij liet weten hierover op één lijn te zitten met de Duitse bondskanselier Merkel. Hij wil echter geen nieuwe structuren.

De Jager liet weten niets te zien in een Europese minister van Financiën, zoals eerder voorgesteld door D66 en GroenLinks. Wel wil hij zich inzetten voor een autoriteit die de Europese begrotingen controleert.

Lees alles over de schuldencrisis op onze special

Eurodebat Tweede Kamer