AMSTERDAM - Ministeries zouden meer gebruik moeten maken van inzichten uit de sociale wetenschap.  

De overheid zou op die manier maatschappelijke problemen effectiever kunnen oplossen.

Dat stelt de Sociaal-Wetenschappijke Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in een advies dat donderdag werd aangeboden aan staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra (VVD).

Systematische samenwerking

In het rapport wordt gepleit voor een systematische samenwerking tussen sociale wetenschappen en ministeries. Veel problemen bij de overheid zouden niet door aanscherping van het toezicht, maar door slimmer overheidsoptreden verholpen kunnen worden.

Daarbij moet meer worden gelet op hoe groepen mensen te beïnvloeden zijn, en daarbij komen de sociale wetenschappen van pas.

De kredietcrisis, de falende jeugdzorg en fouten in strafzaken worden in het rapport als voorbeelden genoemd.