AMSTERDAM - Nu de Amsterdamse grachten 'roze' kleuren door Gay Pride roept GroenLinks het kabinet en de Tweede Kamer op kleur te bekennen over de zogenoemde weigerambtenaren.

GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent dreigde zaterdag haar aangehouden motie in stemming te brengen over ambtenaren van de burgerlijke stand die niet meer mogen weigeren een homohuwelijk te voltrekken, als het kabinet niet na de zomer met een wettelijke regeling daartoe komt.

GroenLinks vaart net als andere politieke partijen mee in de botenparade door de Amsterdamse grachten. Volgens Van Gent moet het kabinet nu eindelijk ''uit de kast'' komen met het wetsvoorstel, omdat de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) daarover al in 2008 adviseerde.

Kamermeerderheid

Het voorstel van GroenLinks zou een Kamermeerderheid kunnen halen als ook de VVD instemt. Van Gent zegt haar motie voor de zomer te hebben aangehouden, omdat de liberale regeringspartij aangaf eerst de reactie van het kabinet op de CGB te willen afwachten.

De ministers Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) en Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) hebben toegezegd voor eind oktober met een reactie te komen.

Jubileum

De GroenLinkspolitica wijst erop dat het inmiddels het 10-jarig jubileum is van het homohuwelijk. Zij vindt het niet kunnen dat er ''nog steeds ambtenaren zijn die de wet niet uitvoeren''.

In haar ogen accepteren steeds meer gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en deze week Groningen, dit niet langer. ''Maar er zijn ook gemeenten die dat nog wel doen.''

Gay Pride

Van Bijsterveldt vaart ook mee met Gay Pride om het belang van homo-acceptatie en -emancipatie te onderstrepen, aldus haar woordvoerster. Zij stelt dat de minister altijd heeft aangegeven te hechten aan ''de Nederlandse traditie van tolerantie'' en dat deze beide kanten uitwerkt.

''Het gaat erom dat homo's in elke gemeente kunnen trouwen, maar dat er ook ruimte is voor andersdenkenden.'' Daarom wordt nu aan gemeenten de ruimte gegeven hun eigen personeelsbeleid te voeren.