DEN HAAG - Oppositiepartij SP wil dat het kabinet een reactie geeft op een recent verschenen rapport van de Verenigde Naties waarin harde kritiek wordt geuit op de rol van Shell in Nigeria.

Volgens de partij draagt de regering verantwoordelijkheid als een Nederlands bedrijf zich niet goed gedraagt in het buitenland.

Uit het VN-rapport is gebleken dat de opruimwerkzaamheden als gevolg van de olievervuiling in Nigeria mogelijk de grootste ooit zijn in de wereld. Het herstel van het getroffen gebied Ogoniland in het zuidoosten van het land kan 25 tot 30 jaar duren.

In de studie wordt Shell tekortkomingen verweten. Zo waren de controle en het onderhoud van de olieleidingen ontoereikend, waardoor gezondheids- en veiligheidsrisico’s zijn ontstaan.

Bleker

SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen vindt dat staatssecretaris Henk Bleker (Economische Zaken) en minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) Shell op het matje moeten roepen.

''Het gaat hier om een ernstige aantasting van de rechten van mensen en van het milieu’’, stelt ze.

Aansprakelijkheid

Vorige week woensdag erkende Shell aansprakelijkheid voor twee lekkages in Nigeria in 2008. Ook hier wil Gesthuizen een reactie op van het kabinet.

Volgens haar moet de regering er bij Shell op aandringen dat het bedrijf opener wordt over de handel en wandel in Nigeria.

Gesthuizen organiseerde in januari in de Tweede Kamer een hoorzitting over het onderwerp Shell in Nigeria. In april zei Bleker nog dat Nederland regelmatig diplomatieke druk op Shell uitoefent in relatie tot Nigeria.

Shell zei eerder in reactie op het VN-rapport dat de meerderheid van de olielekken in Nigeria worden veroorzaakt door sabotage.