DEN HAAG - Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat een feitenonderzoek doen naar het handelen van Tweede Kamerlid Mariko Peters (GroenLinks) toen ze nog als diplomaat op de Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul werkte.

Dat heeft het ministerie donderdag gemeld. Het weekblad HP/De Tijd schreef eerder deze week over mogelijke belangenverstrengeling.

Volgens het blad heeft Peters als diplomaat een subsidieaanvraag positief beoordeeld, die haar toenmalige minnaar en huidige partner had ingediend bij het Prins Claus Fonds.

Volgens Buitenlandse Zaken zijn afspraken gemaakt om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. ''Het ministerie heeft destijds niet geconstateerd dat deze afspraken zijn geschonden'', aldus het departement.

Aanvullend onderzoek

Er wordt nu toch aanvullend onderzoek gedaan ''om vast te stellen of zich ook andere zaken hebben voorgedaan, zoals nu wordt beweerd, en zo ja, of ook in die gevallen maatregelen zijn getroffen''.

Peters zegt de uitkomst van het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien.