AMSTERDAM - De man van GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters wordt beschuldigd van het ontvoeren van zijn eigen kinderen. Dat onthult het weekblad HP/De Tijd woensdag.

Peters zou medeplichtig kunnen worden bevonden aan ontvoering, blijkt uit de documenten van HP/De Tijd, waar NU.nl inzage in heeft gekregen.

Daaruit blijkt dat drie kinderen uit een eerder huwelijk al enkele maanden in de woning van Peters en haar partner verblijven. De in Groot-Brittannië wonende moeder zou ze terug willen.

De moeder heeft haar kroost in april voor het laatst gezien, meldt het blad. In die maand vertrokken de drie voor de paasvakantie naar het huis van Peters en Robert in Den Haag. De kinderen hadden, volgens afspraak, na afloop van de vakantie moeten worden teruggebracht naar Engeland, waar ze woonachtig zijn en naar school gaan.

Juridische bijstand

HP/De Tijd beschikt over correspondentie waaruit blijkt dat het ministerie van Veiligheid en Justitie de moeder juridische bijstand belooft als de vader niet meewerkt aan de terugkeer van de kinderen.

Peters zegt er 'geen respect' voor hebben dat HP/De Tijd 'over de hoofden van kinderen op basis van feitelijke en juridische onjuistheden een verhaal wil maken'. De reactie is opgetekend door HP/De Tijd zelf.

Het Kamerlid zou woensdag een nadere reactie geven en zich beraden op juridische stappen.

Vriendjespolitiek

Peters zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan vriendjespolitiek. Toen ze als diplomate in de Afghaanse hoofdstad Kabul werkte, kreeg ze volgens het blad een relatie met haar huidige partner.

Zijn organisatie vroeg in 2005 subsidie aan bij het Prins Claus Fonds. Het fonds zou de ambassade in Kabul vervolgens om advies hebben gevraagd.

Peters nam die taak volgens het blad 'graag' op zich, waarop de subsidieaanvraag zou zijn ingewilligd. Om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden had ze het verzoek volgens het blad door een collega moeten laten beoordelen.