DEN HAAG - Oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie vinden dat premier Mark Rutte moet reageren op de rol die PVV-voorman Geert Wilders speelt in het islamdebat.

D66-leider Alexander Pechtold riep de minister-president dinsdag hiertoe op in een interview in de Volkskrant. GroenLinks en ChristenUnie sloten zich hierbij aan.

Na de aanslagen in Noorwegen kwamen de islamopvattingen van Wilders extra in de schijnwerpers te staan. Critici vinden dat Wilders een van de mensen is die een politiek klimaat hebben geschapen waardoor individuen, zoals in Noorwegen, tot actie kunnen overgaan.

'Vals spelletje'

De PVV-leider verwijt op zijn beurt linkse politieke partijen een ''vals politiek spelletje'' te spelen om zo te proberen munt te slaan uit de aanslagen in Noorwegen. Hij vindt dat er een hetze tegen hem wordt gevoerd.

''Maar waar is de minister-president?'', vraagt Pechtold zich af. ''Rutte kan niet blijven zeggen: het is maar de gedoogpartner en verder heb ik er niets mee te maken. Dan vraag ik me zo langzamerhand af wie wie aan het gedogen is.''

De D66'er doelt op uitspraken van Wilders over 'islamitisch stemvee' en 'haatpaleizen' als hij het over moskeeën heeft.

Verantwoordelijkheid

''Natuurlijk hoeft Wilders zich niet te verantwoorden voor Breiviks daden, maar wel voor het klimaat waaraan hij zijn steentje heeft bijgedragen'', aldus Pechtold. ''Hij voedt de frustraties bij zijn aanhang. Dát is zijn verantwoordelijkheid.''

GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent zegt ''ook heel ongelukkig'' te zijn met de huidige discussie. ChristenUnieleider Arie Slob stelt dat de aanslagen in Noorwegen ''iedereen dwingen tot een stuk zelfreflectie'' en dat ''er momenten zijn dat er niet gezwegen kan worden''.

Slob vindt het ook opvallend dat regeringspartijen VVD en CDA ''zo stil zijn'' en ''hun gedoogpartner zo zijn gang laten gaan''. Hij is teleurgesteld. ''Het politieke klimaat is zo gepolariseerd dat een normale discussie niet meer lukt en men alleen nog in twee kampen vecht."