DEN HAAG - Defensieminister Hans Hillen heeft maandag in een brief aan de Tweede Kamer een onderdeel van zijn reorganisatieplannen nader toegelicht.

Het gaat om de uitwerking van de zogenoemde numerus fixus. Deze geeft aan hoeveel medewerkers per rang en schaal werkzaam mogen zijn binnen een Defensieonderdeel.

De numerus fixus moet fungeren als sturingsinstrument bij de reorganisatie en de daarmee gepaard gaande overtolligheid, meent Hillen, die op zijn begroting 1 miljard euro moet besparen.

Eerder had hij al gezegd dat door die besparing uiteindelijk 2000 mensen daadwerkelijk op straat komen te staan, maar hij probeert bijvoorbeeld ook mensen te herplaatsen.

Met zijn 'startbrief' van maandag zet de bewindsman het sein op groen voor de herstructurering. Hij wil dat in het algemeen de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand wordt verlaagd en dat het aantal militairen en burgers in hogere functies wordt verkleind.